بخش هاي كتابخانه

بخش هاي مختلف كتابخانه

 بخش امانت

 رشد و بالندگي هر كتابخانه به ارائه خدمات مستمر، مناسب و روزآمد بستگي دارد، بنابراين جايگاه هر كتابخانه را كميت و كيفيت خدمات و نحوه ارائه آن به جامعه استفاده كننده مشخص مي سازد. در زمينه جايگاه و اهميت بخش امانت نيز كافي است بدانيم كه صورت و تجسم تمامي فعاليتها و تلاشها در ساير بخشهاي كتابخانه در بخش امانت كتاب متبلور و عيان مي شود.

 مهمترين وظيفه اين بخش امانت دادن كتابهاي غير مرجع است. كتابهاي اين بخش در دو قسمت مجزا (كتابها ي فار سي  و لاتين) رده بند ي شده اند. بخش امانت كتابخانه دانشكده مهندسي عمران  با موجودي 15378 نسخه كتاب فارسي و3624 كتاب لاتين ، با 2200  عضو خدمات ارائه مي دهد.

مخزن كتاب بصورت قفسه باز است و مراجعه كننده مي تواند از طريق سيستم جستجو در كامپيوتر به منابع دسترسي داشته باشد. نحوه چيدمان كتابها در قفسه ها بصورت موضوعي و براساس رده بندي كنگره ( LC ) مي باشد، كه جوابگوي نيازها ي دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري اساتيد و كاركنان است. جهت استفاده بهينه مراجعان از بخش امانت كتابخانه ، لازم است به نكات مندرج در "آيين نامه امانت كتاب" توجه شود.

 آيين نامه امانت كتاب :

·         تمام كتابها به غير از كتابهاي مرجع (فرهنگنامه، اطلس، لغتنامه،واژه نامه، ... ) و به طور كلي هر كتابي كه روي برچسب عطف آن حرف "م" يا حرف " R " ثبت شده باشد، قابل امانت دادن هستند.

·         . مدت امانت كتاب براي دانشجويان دو هفته  و براي كارمندان و اساتيد يك ماه منظور شده است.

·         . امكان تمديد دوباره كتاب براي همه اعضا به شرط نداشتن ديركرد و عدم رزرو از سوي ديگر اعضا وجود دارد. مدت هر بار تمديد نيز به مدت امانت اوليه بسته به عضو(دانشجو، كارمند و استاد) بوده و هر عضو تا سه بار امكان تمديد را داراست.

·         . براي مطالعه داخل سالن، امانت ساعتي ثبت ميشود. بديهي است مدت امانت اين كتابها تا پايان ساعت كاري همان روز خواهد بود. در اين صورت بايد مسوول امانت را مطلع نمايد. ( تعداد كتابهاي داخل سالني، حداكثر سه عنوان است).

·         .  تعداد كتابهاي امانتي براي دانشجويان مقطع كارشناسي 2، ارشد 3 و دكتري5  عنوان است.

·         . تعداد كتابها براي همكاران گرامي 5 و اساتيد محترم 10 عنوان تعريف شده است.

·         .  از همه اعضاي محترم تقاضا دارد، در صورت نياز بيشتر به كتاب، قبل از موعد بازگشت، نسبت به تمديد اينترنتي اقدام نمايند. راهنماي تمديد اينترنتي در سايت كتابخانه درج شده است.

·         . در صورت امانت بودن همه نسخههاي يك عنوان، ميتوان با مراجعه به سرويسهاي امانت در نرم افزار سيمرغ كتابخانه و بخش درخواست سند، با وارد نمودن شماره عضويت (دانشجويي براي دانشجويان يا كد ملي براي اساتيد و كارمندان و كلمه عبور (كد ملي براي همه اعضا)، كتاب مورد نظرخود را رزرو نمود. در اين صورت، شخصي كه كتاب در امانت اوست قادر به تمديد مجدد نخواهد بود و بايد كتاب را برگرداند. در صورت برگشت كتاب، پيامكي به شخص رزرو كننده ارسال خواهد شد و كتاب وي توسط كتابخانه تا 3 روز نگهداري شده و بعد از آن به صورت خودكار از حالت رزرو بيرون ميآيد و كتابخانه مسووليتي بابت نگهداري بيشتر كتاب نخواهد داشت.

·        . در صورت تغيير هر گونه اطلاعات شخصي و آموزشي مثل نام خانوادگي، شماره همراه ، آدرس و ...  ، براي ثبت در نرم افزار كتابخانه و پيشگيري از مشكلات بعدي بايد مسوول كتابخانه را مطلع نماييد. در بخش سرويسهاي امانت يعني همان قسمتي كه تمديد اينترنتي صورت ميگيرد، در قسمت وضعيت عضو ميتوانيد شخصا آدرس يا شماره همراه خودتان را در صورت تغيير، اصلاح نماييد.

·        بخش امانت داراي 3 دستگاه كامپيوتر و سيستم جستجوي اطلاعات مي باشد و اعضاي كتابخانه مي توانند از طريق عنوان، موضوع، مولف، كليدواژه، ناشر و غيره اطلاعات مورد نياز را جستجو نمايند

بخش مرجع

كتاب مرجع زيربناي خدمات عمومي هر كتابخانه اي را تشكيل مي دهد كتب مرجع  بر اساس شماره رده بند ي كنگره LC تنظيم شده است. از مشخصه كتابها ي مرجع در هنگام جستجو وجود حرف (م) در ابتدا ي شماره بازيابي كتابهاي فار سي و ( R ) در ابتداي شماره بازيابي كتابهاي لاتين مي باشد. كاربران مي توانند به صورت مكانيزه (با استفاده از كامپيوتر ) شماره كتاب مورد نظر را پيدا كنند و بعد از يافتن شماره بازيابي از كتابدار مرجع در اين خصوص كمك بگيرند. اعضاء و كاربران مي‌توانند از منابع آن در محل كتابخانه استفاده و در صورت لزوم و با هماهنگي لازم و بر اساس مقررات كتابخانه، در داخل دانشكده  از روي آنها تكثير نمايند. فعاليت هاي بخش مرجع عبارتند از :

·        پاسخ‌گويي به سوالات ارجاعي، موضوعي و پژوهشي.

·        كمك به محققين در يافتن" منابع و ماخذ " جهت انجام پژوهش مورد نظر.

·        همراهي وكمك به محققين درانجام جستجوي رايانه اي و موضوعي.

·        آموزش استفاده كنندگان در جهت چگونگي استفاده از منابع مرجع .

 بخش پايان نامه ها

 پايان نامه  هاي مقطع كارشناسي ارشد و دكتري  رشته هاي  مهندسي عمران ، تحويل كتابخانه مي گردد كه از ديگر منابع در اين بخش مي باشنداز جمله خدماتي كه در اين بخش ارائه مي شود مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

·        - دريافت پايان نامه ها

·        آماده سازي پايان نامه ها (مهر، شماره ثبت و قفسه چيني )

·        ورود اطلاعات مربوط به پايان نامه هاي جديد در سيستم و تهيه پشتيبان از آنها .

 همكاري با مراجعان (اعم از دانشجويان داخل دانشگاه و دانشجويان دانشگاه هاي ديگر و كارمندان و مراجعان معرفي شده ديگر از شهرهاي مختلف) جهت جستجوي موضوعات و پايان نامه هاي درخواستي در سيستم و مجموعه

 آمار منابع موجود در بخش پايان نامه ها بشرح جدول ذيل مي باشد:

  پايان نامه هاي  دكتري

110

  پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

2200

شرايط استفاده از پايان نامه ها

        براي استفاده از پايان نامه ها، همراه داشتن كارت دانشجويي و كارت ملي الزامي است

         دانشجويان ديگر دانشگاهها، لازم است كارت غدير نيز همراه داشته باشند. 


 بخش نشريات

 بخش مجلات با ارائه خدمات مربوطه يكي از بخش هايي مي باشد كه در داخل سالن كتابخانه قرار دارد. تعداد مجلات چاپي لاتين موجود 179  عنوان و  مجلات فارسي 32 عنوان مي باشد.

 بخش اداري :

بررسي نيازهاي پرسنلي و تجهيزاتي كتابخانه و پيشنهاد آن به معاونت محترم پژوهشي، مديريت خريد كتاب از نمايشگاه هاي كتاب، شركت در جلسات اتخاذ تصميم و برنامه ريزي، صدور كارت عضويت براي دانشجويان، نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات سازنده براي ارائه بهتر خدمات كتابخانه اي، تهيه گزارش، ارائه آمار، ارزشيابي مجموعه، مديريت سيستمهاي كامپيوتري و هماهنگي با مهندسين محترم واحد خدمات پشتيباني رايانه جهت رفع مسائل مربوط به سيستم ها و انجام ساير فعاليت ها و وظايف متداول كتابخانه، از وظايف بخش اداري و رئيس كتابخانه مي باشد.

 بخش خدمات فني

سازماندهي منابع از جمله خدماتي است كه در كتابخانه صورت مي گيرد.. بديهي است پس از خريد كتابها، براي اين كه بتوان آنها را قابل جستجو و امانت براي دانشجويان و استفاده كنندگان از كتابخانه نمود، نياز به انجام فرايندهايي مي باشد. اين فرايندها شامل سازماندهي و آماده سازي مي شود. منابع و مواد اعم از كتاب، پايا ن نامه، سي دي و بايد بر اساس اصول و قواعد پذيرفته شده ملي و بين المللي سازماندهي شوند. بطور خلاصه كليه فعاليت هاي لازم براي قابل دسترس نمودن منابع از طريق سيستم جامع كتابخانه ، وظيفه اصلي اين بخش مي باشد و شامل موارد ذيل مي باشد:

·        ثبت كتاب و مواد كتابخانه اي: كتابهاي تازه خريداري شده و اهدائي پس از زدن مهر كتابخانه، مهر ثبت و مهر اهداء در دفتر كتابخانه ثبت مي شوند.

·        آماده سازي فني شامل تهيه برچسب هاي باركد و عطف :، كارت پاكت و تگ مغناطيسي.

 بخش سفارشات

فعاليتهاي اين بخش  سفارشات عبارتند از:

·        نياز سنجي در خصوص منابع مورد نياز اعضاي هيات علمي و دانشجويان

·        . تهيه و تامين منابع مورد نياز كتابخانه اعم از كتاب چاپي و الكترونيكي

·        . شناسايي منابع جهت صحافي و انجام امور مربوط به آن.

·         ثبت منابع دريافتي به كتابخانه وارسال به فهرست نويسي .

·        شركت در نمايشگاههاي كتاب برگزار شده در كشور و خريد بر اساس نيازهاي كتابخانه و درخواست هاي رسيده.

·        انجام كليه امور مربوط به منابع اهدايي .

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/27
تعداد بازدید:
675
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.