حضور دكتر علياري رياست محترم كتابخانه مركزي در دانشكده عمران
به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني ، جناب آقاي دكتر علياري رياست محترم كتابخانه مركزي در مورخ 1396/9/1 ، ضمن حضور در كتابخانه دانشكده عمران ، با اهداي گل از زحمات همكاران تقدير به عمل آوردند.
 
تعداد بازدید:
129
تاریخ:
1396/09/01
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.