كتاب ها

مروري بركتابهاي تاليف شده توسط زندياد دكترسيداميرالدين صدرنژاد كه در كتابخانه دانشكده مهندسي عمران 

مقدمه‌اي بر: روش اجزاء محدود/ تاليف: اميرالدين صدرنژاد.- تهران: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1380.

مباني نظريه خميري در خاك/ تاليف: اميرالدين صدرنژاد.- تهران: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1379.

كاربرد روش اجزاء محدود در نظريه خميري (تئوري و كاربردي)/ نگارش: دي. ار، جي. اون، اي. هينتون؛ ترجمه و تدوين: اميرالدين صدرنژاد.- تهران: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1381.

مقدمه‌اي بر روش اجزاء محدود/ تاليف : اميرالدين صدرنژاد.- ويرايش 2.- تهران: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1386.

راهنماي تعميرات پژو 405 [چهارصدو پنج]/ تدوين و ترجمه اميرفتوحي، اميرالدين صدرنژاد.- تهران: دانشگاه شهيد رجايي، 1385.

مباني روش اجزاء محدود در ديناميك سازه‌ها/ تاليف و تدوين: اميرالدين صدرنژاد.- تهران: دانشگاه شهيد رجايي، 1384.

مهندسي پي/ تاليف: اميرالدين صدرنژاد.- ويرايش 2.- تهران: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، 1387.

راهنماي جوشكاري خطوط لوله/ مولفين: امير ساعدي‌داريان، مسعود ضيايي، اميرالدين صدرنژاد.- تهران: نظري، 1388.

تحليل سازه‌هاي خاكي و بتني به روش نقاط محدود/ اميرالدين صدرنژاد.- تهران: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1388.

نظريه خميري در خاك و الگوسازي/ تاليف و تصنيف اميرالدين صدرنژاد.- تهران: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1390.

تاریخ به روز رسانی:
1397/01/22
تعداد بازدید:
2073
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.