فرم درخواست كتاب

فرم درخواست خريد كتاب گروه هاي آموزشي

چنانچه هريك از اعضاي محترم هيات علمي گروه هاي آموزشي به كتاب درسي جهت تدريس و يا آموزش دانشجويان نياز دارند كه در منابع چاپي و الكترونيكي كتابخانه دانشكده موجود نمي باشد و وجود آن در كتابخانه ضروري است، مي توانند فرم ذيل را تكميل نموده  وبه معاونت محترم پژوهشي  ارسال نمايند. پس از تاييد معاون محترم پژوهشي درخواست خريد آنها توسط كتابخانه در ليست كتب مورد نياز قرار خواهد گرفت و بعد از تامين اعتبار، نسبت به خريداري آن اقدام خواهد شد.. لازم به ذكر است تكميل كليه ستون ها به صورت كامل و دقيق الزامي مي باشد. شايان ذكر است كتابخانه دانشكده جهت حفظ و ارتقاي كمي و كيفي مجموعه منابع خود، كتب مورد نياز اعضاي محترم هيات علمي را در طول سال از نمايشگاه هاي سالانه كتاب با لحاظ شرايط ذيل نسبت به خريد آن اقدام مي نمايد .

1.- در راستاي نيازهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده، مرتبط باشد.

2.- تكراري نباشد 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/09/19
تعداد بازدید:
5439
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.